Keskkonnasäästmine

Prindi keskkonnasäästlikult !

Berolina on sertifitseeritud käitlusettevõte ja talle on omistatud kliimamärgis.Keskkonnakaitse jätkusuutlikkus

Tootmisprotsess toimub arvestades ökoloogilist tasakaalu.

Berolina on sertifitseeritud käitlusettevõte ja talle on omistatud kliimamärgis

Tootesse integreeritud keskkonnakaitse

Tänu toonerite suuremale jõudlusele toodetakse vähem standardtoonereid, millega vähendatakse jäätmete tekkimist. Statistiliselt loetakse kõige suuremateks jäätmekäitlusprobleeme tekitavateks jäätmeteks patareisid, lastemähkmeid ja tühjaks saanud toonerikassette. Berolina toonerite kasutamisel tekib vähem tühje toonereid, kuna berolina tooner on kuni 3 korda suurem standardtoonerist.

Mürkainete vaba tooner

Kuna Berolina toonerid toodetakse Saksamaal, vastab tooneri tootmine Euroopa Liidu nõudmistele. Tooneri sisus on vähendatud mürkainete sisaldust, Seega võib meie klient olla kindel, et tema tööruumi keskkond on ohutu tema tervisele, sest printeritest ei lendu ohtlikul määral keemilisi ühendeid. Tooneri sisu toksilisuse määr on tõestatud ja kinnitatud sertifikaadiga, mis on välja antud German Employer’s Liability Insurance Association poolt.


Mürkainete vaba tooner

Vähendame CO2 emissiooni

Iga berolina tooner hoiab oma toote elutsükli jooksul ära keskmiselt 8 kg süsinikdioksiidi paiskumise keskkonda – 6 kg CO2 paiskusmist keskkonda hoitakse ära tootmisprotsessis ja 2 kg utiliseerimisprotsessis.

Keskkonnasõbralik utiliseerimine

Tagastamissüsteem töötab Berolinas juba ammu ning meie kliendid saavad oma tühjad toonerid tagasi anda. Helistage telefonil 6517255 ja me võtame  teie poolt kokku pakitud toonerid kaasa. Tagastatud toonerid utiliseeritakse.

 

Keskkonnasäästmine on elustiil !

Keskkonnasõbralik utiliseerimine