GARANTII

Berolina toonerite garantii


Berolina toonerid on kõik valmistatud Saksamaal Berolina tehases ja neile kehtib toote kasutusaja lõpuni garantii.

 

Kui juhtub, et teie tooneri toimimisega on probleeme, siis kontrollige, kas ta ei ole ületanud oma lubatud lehekülgede printimise mahtu. St. kui näiteks berolina tooneril on lubatud lehekülgede väljaprindiks 11200 lk ja garantiiprobleem ilmneb 11356 leheküljel, siis on teie tooner printinud lubatud arvu lehekülgi ja tühi. Printimise jätkamiseks tellige uus tooner.

 


Garantiiprobleemi ilmnemisel palun võtke ühendust meie üldtelefonil 6517255 või kirjeldage oma probleem meilis berolina@berolina.ee

Selleks, et määratleda tooneri seisukorda palume alles jätta paar defektselt väljaprinditud lehekülge ja edastada need koos defektse tooneriga berolina tehnikule.

 

Garantii alla ei lähe printeritarviku väärast või asjatundmatust kasutamisest,  valest kohtlemisest (näiteks tooneri maha kukkumine) tingitud defektid, samuti mehhaanilised vigastused, niiskusest, tolmust, võõrkehadest,   ebatavalistest ümbrusmõjudest nagu ülepinge, magnetväljad jms. põhjustatud defektid.

 

 

 

Berolina Baltic OÜ lahendab ka meie vahendusel ostetud kaupadele tootja garantiid, garantiiprotseduure ning garantiiremonti. Garantiiaeg algab ostuarve väljastamise kuupäevast. Garantiiteeninduse teostamiseks on Berolina Baltic OÜ-l õigus nõuda ostuarve  esitamist.  Garantiiaja pikkus on määratletud tootja poolt.  Juhindume garantii andmisel Eesti Vabariigi seadustest ja vastavatest ettekirjutustest. Garantiiaja pikkus on välja toodud seadet tutvustavas spetsifikatsioonis. Erinevate tootjate ja/või kaubagruppide osas on garantiiaja pikkus erinev, enamasti on see siiski rohkem kui 6 kuud koos 2 aastase pretensioonide esitamise tähtajaga nagu on seda nõutud VÕS §218 lg 2 põhjal.

 


Muredevaba printimist!

 Berolina toonerite garantii