Paper Jam

Printeri paberiummistusPrinteri paberiummistus


Ilmselt kõigil printerikasutajatel on olnud halb üllatus, kui paber on jäänud printerisse kinni. Mida siis ette võtta ja kuidas esialgu ilma printeritehniku abita olukord lahendada.

 

Tõenäoliselt annab teile paberiummistusest teada printeril vilkuv veakood, mis näitab, paber jam. Suurematel printeritel ja koopiamasinatel võib isegi näidata ära piirkonna, kus paper jam juhtus. Kui teie printer näitab veakoodi, siis vaadake printeri kasutusjuhendit ja õpetust kuidas paper jam lahendada. Kui soovite printimist jätkata tuleb kinni jäänud paber eemaldada.

 

Lahendamine

 

* Alustage sellest, et lülitage printer vooluvõrgust välja.

* Eemaldage paberisahtel ja kontrollige kõigepealt sealt, kas paber on nähtav ja eemaldatav.

* Kui paber pole nähtav avage muud juurdepääsud, mis jäävad paberi teele, toonerikassett  vm.

* Vajadusel eemaldage toonerikassett või tindipadrun. Pange see kotti või käsitlege ettevaatlikult selle kahjustamise vältimiseks.

* Kui leiate paberiummistuse või paberitüki eemaldage see hoides seda mõlema käega ja tõmmates kindlalt. Eesmärk on ära hoida paberi rebenemine. Kui ummistuses on mitu paberit, siis proovige tõmmata pealmine osa esimesena lahti. Tõmmake paberit ettevaatlikult, et paberivõtu rullikud ja muud printeri osad ei saaks kahjustada.

* Kui olete paberi kätte saanud, kontrollige, kas see on terve. Kui see on rebenenud on tõenäoline, et tükk on endiselt printeris ja selle kättesaamine võib ilma tehniku abita osutuda võimatuks.

 

* Kui paberiummistus on eemaldatud aseta tooner ja muud varem eemaldatud osad printerisse tagasi, sulge esikaaned või teised avad ja lülita printer sisse.


* Kui printer näitab endiselt paberiummistuse sõnumit, on jäänud mõned paberiosad veel printerisse. Sellisel juhul tuleb teil ühendust võtta printeritehnikuga, kes võtab juba printeri remonti, et paberitükid eemaldada.


Kui printer aga hakkab pärast sisselülitamist tööle, on teil paberiummistuse eemaldamine õnnestunud ja võite jätkata oma poolelijäänud printimistööd.


Kui teie printeril paberiummistused korduvad, peaksite samuti pöörduma printeritehniku poole. Siis tuleks tehnikul lasta kontrollida teie printerit ja kõige tõenäolisemalt peaksite laskma paigaldada uued paberirullikud, sest halvema kvaliteediga paberid on happelised ja söövitavad kummirullikuid kiiresti ja need muutuvad libedaks.