Toonerit ei pea täitma


Miks ei peaks tühjaks saanud toonereid enam täitma !


Tihti on kuulda klientide käest küsimust: „ Miks siis ikkagi pole hea juba kord tühjaks saanud toonerit uuesti täita?„ Nemad on pidanud seda igati keskkonnasäästlikuks aga iseäranis rahasäästlikuks tegevuseks. Tegelikult aga ei ole see kumbagi.


Me prindime oma asutustes väga erinevaid dokumente, ühed on maja siseseks kasutamiseks teised väljasaatmiseks ning peavad vastama teatud nõuetele, mõned võib-olla vajavad isegi aastatepikkust säilitamist, teised on lihtsamad infokandjad.


Iga asutusest välja liikuv dokument on asutuse visiitkaart ja kui tahate hoida oma firma head mainet, ei saa olla asutusest väljuvad kirjad prinditud halva kvaliteediga, täpilised, musta ebamäärase triibuga, või hoopis loetamatult hallid. Üks hea näide on mul enda elust võtta. Kord saatis ülikool, milles ma õpin, mulle posti teel koju tõendi, mille pidin esitama kui dokumendi oma tööandjale. Tõend oli aga prinditud korduvalt täidetud tooneriga ja sellest andis märku kole must ülalt alla jooksev ebamäärane mustjashall triip. Minul oli piinlik sellist dokumenti edastada. Aga esmajoones oleks pidanud olema piinlik kõrgkoolil sellist dokumenti oma majast välja saata.


Mis siis põhjustab korduvalt täidetud toonerites sellist printimiskvaliteedi langust?  Printer iseenesest ei ole väga keeruline masin, kõige tähtsama ja täpsema töö teeb ära vahetatav ja ühekordseks kasutamiseks mõeldud tooner. Elektromagneetiliselt kantakse värv tooneris asetsevale trummlile ja sealt kantakse see paberile, mis rullitakse printeris asuva ahju alt läbi, mis kinnitab värvi sulatamise teel paberile. Trummlile ülejäänud tahma jäägid ja paberitolm pühitakse väikeste harjakeste poolt tooneri jääkkambrisse. Ja sama protsess toimub uuesti. Toonerite trummlid peavad vastu ainult teatud arvu lehtede printimisele, kui aga toonerid on täidetud korduvalt uuesti, siis trummel on kulunud ja ei täida enam oma funktsiooni ning tekivad printimisdefektid.  Samuti on korduvalt täidetud tooneritel täis saanud jääktolmu kamber ja väikesed harjad pühivad küll trummli puhtaks, kuid see peen tolm pudiseb laiali teie printerisse ja sealt juba lendub teie tööruumidesse laiali.


 

Esialgu võib tooneri täitmine tunduda kliendile raha säästmisena, kuid hakates kokku arvutama sellega kaasnevaid teisi kulusid, siis see enam nii odav ei tundugi. Kõigepealt te saate täidetud tooneriga alati printida vähem lehekülgi, kui originaaltooneriga, sest seal ei ole nii palju tahma sees ja osa sellest pudeneb veel teie printerisse laiali. Printerisse laiali pudenenud tooner võib põhjustada tähtsate sõlmede kulumist ning siis juba tuleb hakata printerit remontima, mis ei ole sugugi odav. Lisaks sellele veel printeri hooldusele kuluv raha, sest täidetud toonereid kasutatavaid printereid peaks tihemini puhastama. Seega lõppkokkuvõttes näeb iga heaperemehelik printeri omanik, et toonerite täitmisega ei säästa raha.

 

 

Originaaltoonerid on kallid, aga kas on olemas soodsamat, aga sellegipoolest kvaliteetset printimisvõimalust? On – alternatiivtoonerid. Berolina Baltic toob maale Saksamaal Berolina Schriftbild GmbH&Co-s toodetud toonereid, mis on mõeldud klientidele kellel on kõrged kvaliteedinõudmised, suured printimismahud ja kes ei soovi üleliigset aega kulutada oma varustamisprobleemidele. Nende toonerite paagid on disainitud suuremaks, (vastavalt printeri mahutavusele) ning see paak mahutab rohkem tahma. Klient ostab ühe tooneri, aga saab sellega printida 2 kordse tooneri mahu. Näiteks HP 1300 printeril on isegi 3-kordse suuruskordajaga tooner. Ettevõtted, kus on vähe varustustöötajaid, või varustamisega tegeleb sekretär, saavad säästa oma aega pannes printerisse pikaajalise tooneri ning saades ühe tooneriga printida 2 ja isegi 3 korda rohkem lehekülgi. Selline mahutavus teeb ka lehekülje hinna odavamaks ning klient on rahul saades kvaliteetse väljaprindi soodsa hinnaga.

 

Aga mida teha tühjaks saanud tooneritega? Statistiliselt loetakse kõige suuremaks jäätmekäitlusprobleeme tekitavateks jäätmeteks patareisid, lastemähkmeid ja tühjaks saanud toonerikassette, sest neid on tõesti palju. Prügikasti tühjaks saanud toonerit visata ei soovita. Vastavalt 2005.a kehtima hakkavast pakendiseadusele, peab iga müüja tagasi võtma oma pakendi. Berolina selline tagastamissüsteem töötab juba ammu ning meie toonereid kasutavad ettevõtted saavad oma tühjad toonerid tagasi anda tasuta. Kliendihaldur tuleb ja võtab teie poolt kokku pakitud toonerid kaasa. Need ei lähe sugugi siin Eestimaal prügimäele, vaid need saadetakse tagasi Saksamaale, kus toimub nende järelkäitlus. Toonerid avatakse ja metallid ning teised jäätmed lähevad utiliseerimisele, plastmassist aga tehakse uued tooneripaagid.